Begaafd de wereld verkennen

News

Collidaal Goud en het Geheim van de Farao's

Posted by Tineke on May 26, 2011 at 3:27 PM Comments comments (0)


Collidaal Goud en het Geheim van de Farao's

Hieronder een fragment uit:

De Grote Bewustzijns Verandering deel1, De Nieuwe Gezondheidsleer (733Kb),

Of gezipt hier (246Kb)

 

Wat colloïdaal zilver voor het lichaam is, is colloïdaal goud voor de ziel. Dit komt omdat colloïdaal goud een vele malen hoger frequentie bereik heeft dan colloïdaal zilver. Als niets meer helpt dan wordt colloïdaal goud ingezet en dit geld niet alleen voor stress fase 1 maar ook in fase 2 bij kanker, hart en vaatziekten, reuma etc. Colloïdaal goud mag zelfs wel het overgangselement tussen de derde en vierde dimensie genoemd worden. Het bevat een uitermate hoge geleiding van vrije eenheids c.q. interdimensionale energie en kan gezien worden als een atomaire/isotopische koppeling op het interdimensionale vlak. Deze wetenschap kan in de toekomst ook gebruikt worden bij de bouw van vrije energie apparatuur in combinatie met koperdraad, kristallen en aluminium zoals we in vorige hoofdstukken al gezien hebben. Wist u trouwens dat colloïdaal goud een paarse kleur krijgt welke zoals u allemaal weet de zeer hoog frequente kleur der genezing is.

 

Maar nu toch nog even terug naar uw innerlijke gezondheid. Colloïdaal goud mag waarlijk gezien worden als eerste stap op weg naar innerlijke gezondheid ofwel de eerste stap voor het bewust oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Colloïdaal goud verwijderd namelijk de mist der onwetendheid van de mens laag na laag zonder dat hij hierbij in eerste instantie een grote wils inspanning voor moet doen. Zo worden de volgende obsessieve leugenachtige sluiers die vaak al jaren c.q. levens lang het onderbewustzijn van de mens bevolken en hem weerhouden het hoger bewustzijn wederom te bereiken omgezet in waarheid.

 

1. Angst - Liefde

2. Innerlijke ziekte - Innerlijk geluk

3. Ongeluk - Geluk

4. Depressiviteit - Levensvreugde

5. Stress - Relax

6. Paniek - Balans

7. Drukte - Rust

8. Ongeduld - Geduld

9. Onvrede - Vrede

10. Immoraliteit - Moraliteit

11. Negatieve houding - Positieve Houding

12. Domheid IQ - Eenheids bewustzijn EQ

13. Humeurigheid - Glimlachen

14. Kwaadaardigheid - Naastenliefde

15. Pijn - Evenwicht*

* Op dit moment wordt colloïdaal goud gebruikt als pijnbestrijder i.p.v. morfine, aspirine en paracetamol etc.

 

Natuurlijk werken deze transformatie zaken alleen maar zolang u ook begint met het oplossen van de 27 stress veroorzakers en het onverwerkte verleden. Zie hoofdstuk 5.

 

Zuiver goud werd al in de tijd van de Farao's in Egypte gezien als wondermiddel om vele ziekten te verlichten en genezen. Het winnen van goud in de mijnen van Egypte en Soedan was dan ook het monopolie van de Farao's van Egypte. Vele van deze Farao's met de uitzondering van Osiris, Hatshepsut en Akhenaton waren dan ook ware dictators in de toenmalige gezondheidszorg. Door de aarde te beroven van haar goud voorraden nam het gehalte aan goud in de Nijl - dus ook in de gewassen en dieren - steeds sterker af. Door deze afname werd het volk steeds onwetender en dommer en ontstonden de eerste lapmiddeltjes in de vorm van allerlei kwakzalverij. Deze kwakzalverij die vaak gemonopoliseerd werd door de Priester kasten in Egypte zorgde ervoor dat de bevolking volledig afhankelijk werd van zowel Farao en Priesters. Slavernij was het gevolg. Slavernij ontstaat immers alleen maar wanneer de heersende EGO kaste de bevolking haar vrijheid dus wetendheid ontneemt om haar ondergeschikt te maken aan de hoogmoedige waanzin van een of andere tijdelijk dorpsgek die denkt dat hij meer of beter is dan de rest van de wereld. Dit model van hoogmoedswaanzin is door de eeuwen heen keurig opgevolgd door zowel vele Griekse, Romeinse, Indiase, Afrikaanse, Spaanse (Inca's), Franse, Engelse, Nederlandse, Germaanse etc. etc. kolonialisten.

 

Wat de moderne kolonialisten echter zijn vergeten is dat goud en trouwens ook zilver niet alleen macht en geld betekenen maar nog meer gezondheid en interdimensionale vrijheid. De huidige "moderne" wereld heeft door haar goud en zilver voorraden welke nu dood in haar kluizen ligt haarzelf letterlijk het zicht ontnomen op de eerste relatief eenvoudige stap naar een hogere 4D+ dimensie. Een dimensie waar geen ziekten, ongeluk en vreugdeloosheid meer bestaan.

Bron: www.wegaannaarhuis.nl

 

Colloidaal Goud is géén geneesmiddel of wondermiddel en het wordt hier dan ook niet als zodanig aangeboden. Als U ziek bent kunt U in extreme gevallen beter  een huisarts raadplegen.

Colloidaal goud

Posted by Tineke on May 25, 2011 at 3:14 PM Comments comments (0)

Colloidaal goud

Colloïdaal goud mag waarlijk gezien worden als eerste stap op weg naar innerlijke gezondheid ofwel de eerste stap voor het bewust oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Colloïdaal goud verwijderd namelijk de mist der onwetendheid van de mens laag na laag zonder dat hij hierbij in eerste instantie een grote wils inspanning voor moet doen. Zo worden de volgende obsessieve leugenachtige sluiers die vaak al jaren c.q. levens lang het onderbewustzijn van de mens bevolken en hem weerhouden het hoger bewustzijn wederom te bereiken omgezet in waarheid.

 

1. Angst - Liefde

2. Innerlijke ziekte - Innerlijk geluk

3. Ongeluk - Geluk

4. Depressiviteit - Levensvreugde

5. Stress - Relax

6. Paniek - Balans

7. Drukte - Rust

8. Ongeduld - Geduld

9. Onvrede - Vrede

10. Immoraliteit - Moraliteit

11. Negatieve houding - Positieve Houding

12. Domheid IQ - Eenheids bewustzijn EQ

13. Humeurigheid - Glimlachen

14. Kwaadaardigheid - Naastenliefde

15. Pijn - Evenwicht*

* Op dit moment wordt colloïdaal goud gebruikt als pijnbestrijder i.p.v. morfine, aspirine en paracetamol etc.

 

Natuurlijk werken deze transformatie zaken alleen maar zolang u ook begint met het oplossen van de 27 stress veroorzakers en het onverwerkte verleden.

 

Zuiver goud werd al in de tijd van de Farao's in Egypte gezien als wondermiddel om vele ziekten te verlichten en genezen. Het winnen van goud in de mijnen van Egypte en Soedan was dan ook het monopolie van de Farao's van Egypte. Vele van deze Farao's met de uitzondering van Osiris, Hatshepsut en Akhenaton waren dan ook ware dictators in de toenmalige gezondheidszorg. Door de aarde te beroven van haar goud voorraden nam het gehalte aan goud in de Nijl - dus ook in de gewassen en dieren - steeds sterker af. Door deze afname werd het volk steeds onwetender en dommer en ontstonden de eerste lapmiddeltjes in de vorm van allerlei kwakzalverij. Deze kwakzalverij die vaak gemonopoliseerd werd door de Priester kasten in Egypte zorgde ervoor dat de bevolking volledig afhankelijk werd van zowel Farao en Priesters. Slavernij was het gevolg. Slavernij ontstaat immers alleen maar wanneer de heersende EGO kaste de bevolking haar vrijheid dus wetendheid ontneemt om haar ondergeschikt te maken aan de hoogmoedige waanzin van een of andere tijdelijk dorpsgek die denkt dat hij meer of beter is dan de rest van de wereld. Dit model van hoogmoedswaanzin is door de eeuwen heen keurig opgevolgd door zowel vele Griekse, Romeinse, Indiase, Afrikaanse, Spaanse (Inca's), Franse, Engelse, Nederlandse, Germaanse etc. etc. kolonialisten. 

Wat de moderne kolonialisten echter zijn vergeten is dat goud en trouwens ook zilver niet alleen macht en geld betekenen maar nog meer gezondheid en interdimensionale vrijheid. De huidige "moderne" wereld heeft door haar goud en zilver voorraden welke nu dood in haar kluizen ligt haarzelf letterlijk het zicht ontnomen op de eerste relatief eenvoudige stap naar een hogere 4D+ dimensie. Een dimensie waar geen ziekten, ongeluk en vreugdeloosheid meer bestaan.


Colloïdaal Goud kan helpen om een sterke vooruitgang te bewerkstelligen door sommige van die implantaten of blokkades op-te-lossen. Het Colloidaal Goud lost als-het-ware de sluier van onwetendheid op.


Bron:http://www.naturafair.nl/pages/sub/43616/Colloidaal_goud.html

samenstelling van celzouten

Posted by Tineke on May 22, 2011 at 2:08 PM Comments comments (0)


samenstelling van celzouten
Justus von Liebig heeft zijn wet toentertijd voor planten ontwikkeld. Deze wet is echter ook van toepassing op mensen en dieren. In de figuur hierboven zijn drie cirkels te zien. Een gezond mens zal in zijn mïneralenreserves tot de bovenste cirkel gevuld zijn. De middelste cirkel geeft aan dat veel van de reserves verbruikt zijn. Mensen die dit als uit­gangspunt hebben, hebben geen reserves om op terug te vallen. Vanaf de tweede ring naar onderen beginnen zich de zogenoemde tekorten zich af te tekenen. Het grootste te­kort is te zien bij de letter „e", vervolgens „f', dan „d" etc.

In dit figuur is een basisprincipe uit de biochemie volgens dr. Schüßler duidelijk te zien en kan het volgende worden gesteld:

„Hoe slechter het gaat met een mens, des te minder verschillende celzouten zullen diegene kunnen helpen om de situatie te verbeteren. Hoe gezonder een mens is, des te meer verschillende celzouten kan diegene tegelijkertijd tot zich nemen, maar dan in lagere hoeveelheden."

reserves in het lichaam. Dit kan weken, maanden, maar ook jaren duren als men „uitge­put", „afgepeigerd", „leeggelopen", „opgebrand" is.

Wie doorlopend veel moet presteren zou doorlopend celzouten moeten innemen. Dan hoeft het lichaam niet op de reserves terug te vallen. Wie de lopende behoeftes niet dekt, creëert hypotheken die eens ingelost moeten worden. Dit kan leiden tot ziekten die de mens ertoe dwingen om uit te rusten. Het kan ook ernstige ziekten of chronische gezond­heidsklachten veroorzaken.

Celzouten kunnen ingenomen worden ter voorkoming van alle gezondheidsklachten die door een tekort aan mineraalzouten ontstaan. Zolang geen weefsel of organen onherstel­baar beschadigd zijn, zijn de klachten omkeerbaar. Bij alle ernstige ziekten, zoals bijv. multiple sclerose, kunnen de celzouten uitsluitend ondersteunend ingezet worden ter ver- mindering van de klachten.


Grenzen van de biochemie volgens dr. SchüBler

Op dit punt wijzen wij u er nadrukkelijk op dat alle natuurlijke geneeswijzen ook hun grenzen hebben. Zo ook de biochemie van dr. SchüBler. Men moet nooit afzien van een medische diagnose of verzorging. Beter een onderzoek teveel dan een te weinig.

In de biochemie volgens dr. SchüBler kunnen alleen dïe klachten begeleid worden die ontstaan zijn door een tekort aan bepaalde werkzame stoffen in de cel - celzouten. Alle andere storingen zoals storingen die ontstaan zijn door beschadiging van weefsel, kunnen met celzouten ondersteund worden maar niet verholpen worden.


De taal van het lichaam

De biochemie volgens dr. SchüBler probeert op grond van signalen behoeftes vast te stel­len en deze te verhelpen. Er wordt gewerkt aan de oorzaak en niet aan het oplossen van symptomen. Het is hierbij belangrijk om de taal van het lichaam te begrijpen, om zo de code te kunnen ontcijferen. Bijvoorbeeld:

Lichte koorts wordt als een teken gezien van een tekort aan ferrum phosphoricum (nr.3) en niet als symptoom van een ziekte.

Een loopneus is een teken voor een tekort aan natrium chloratum (nr.8). Het ophoesten van slijm betekent een tekort aan kalium chloratum (nr.4).

Bij deze geneeswijze worden geen symptomen bestreden of onderdrukt, maar wordt er geprobeerd de behoeftes te ontdekken en deze te verhelpen.


Vanuit welk perspectief kijken we naar een ziekte

We kunnen drie verschillende geneeswijzen onderscheiden:

• De klassieke medische geneeskunst bestrijdt ziekten alsof ze een vijand van de

mens zijn. Hierbij raakt de zieke zelf vaak uit het blikveld. Bij deze geneeswijze

wordt gevraagd: " Welk middel moet ik innemen tegen... ?"

• De prikkelgeneeswijze stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Maar om de prikkel te kunnen beantwoorden heeft het lichaam bedrijfsstoffen voor de cellen nodig. Als het lichaam deze niet tot zijn beschikking heeft, zal via deze ge­neeswijze geen verbetering optreden.

Een homeopathische arts heeft het volgende geformuleerd: "De homeopathie wil wat in beweging brengen, maar soms laat zich niets meer bewegen"

• De substitutiegeneeswijze probeert de oorzaken die aan de kwaal ten grondslag liggen op te ruimen. Met de biochemie volgens dr. SchüBler wordt geprobeerd het tekort in de cellen aan te vullen en hiermee de gezonde (spannings)verhouding te herstellen tussen de mineraalzoutconcentraties binnen en buiten de cel.


De juiste samenstelling van de celzouten

Vaak worden grofstoffelijke mineraalpreparaten gebruikt waarin stoffen zitten die niet zo in het lichaam voorkomen, zoals bijv. Zitraten. Het lichaam wordt zo gedwongen om gecompliceerde chemische ontledingen en verbindingen uit te voeren om de gewenste verbindingen tot stand te kunnen brengen.

Dit is niet het geval bij de celzouten volgens dr. Schüßler. Deze zijn in principe van de­zelfde samenstelling als de minerale stoffen die in het lichaam voorkomen (homogeen). Daarom kan het lichaam ze direct via het mondslijmvlies opnemen en gebruiken.


De bereiding van celzouten volgens dr. Schüßler

De door dr. Schüßler aanbevolen en gebruikelijke potentiëring van de minerale zouten luidt als volgt:

Nr. 1,3 en 11 in D 12,

Nr. 2,4,5,6,7,8,9,10,12 in D 6

De uitbreidingsmiddelen Nr. 13 t/m 27 in D12

Er wordt niet beoogd een homeopathisch middel te vervaardigen. Het gaat er bij de cel­zouten niet om dat de minerale zouten gepotentiëerd (geënergetiseerd -geschud) worden; Er wordt alleen gebruik gemaakt van het verwrijvings (verdunnings) principe van het potentieren om tot een gelijkmatige verdeling van de mineraalstof moleculen te komen. Deze moleculen komen dan in enkelvoudige vorm in het melksuiker voor, zoals ze ook in het lichaam aanwezig zijn.

De Schüßler celzouten zijn zo verdund, dat ze door uiterst kleine openingen in de celwand heen kunnen. Deze verdunning maakt het gelijktijdig bijna onmogelijk om teveel van deze stoffen in te nemen. Er wordt steeds weer door mensen, die te weinig van deze materie afweten, beweerd dat men teveel minerale zouten binnen kan krijgen.

Ter vergelijking: in een literfles mineraalwater bevindt zich in doorsnee ongeveer 1000 mg (=lg) aan opgeloste mineralen. Als iemand zulk een hoeveelheid celzouten volgens dr. Schüßler in D6 wil innemen, dan moet diegene 1 ton (1000 kg) celzouttabletten in de mond laten oplossen.

Dit verduidelijkt welke verdunning er bereikt wordt door het potentiëren. Hierin ligt ook de werking besloten. Want het komt niet op de hoeveelheid celzouten aan, maar op de kwaliteit ervan. De mineraalzoutmoleculen kunnen, omdat ze als afzonderlijke moleculen beschikbaar zijn, direct door het organisme opgenomen en gebruikt worden. Er zijn geen omslachtige chemische afbraak- en opbouwprocessen meer nodig; de dringend benodigde mineraalzoutcombinaties kunnen direct ingezet worden.


Een overdosering is eigenlijk onmogelijk

Op grond van de hoge verdunningen is het nauwelijks mogelijk om teveel celzouten in te nemen. Er kunnen weliswaar lichamelijk reacties optreden, maar hier wordt verderop in de tekst op ingegaan.

De celzouten zijn verwreven (gepotentiëerde-verkleinde) minerale stoffen. Deze worden het lichaam ter beschikking gesteld als er sprake is een behoefte / tekort aan bedrijfsstoffen._Een tablet weegt ong. 0,25g. Zodat 100g. ongeveer met 400 stuks overeen komt (250g. is ong.1000 st. en 1 kg is ca. 4000st.)

1 tablet in D3 = 1000 tabletten in D6 = 1 000 000 tabletten in D12

Het gebruik van lagere potenties is niet aan te bevelen omdat de celzoutmoleculen dan niet meer in de benodigde verkleining in het melksuiker aanwezig zijn.

Een fijnere verdeling van mineralezouten in gesteentemeel voor planten wordt ook toegepast. Hoe fijner dit gemalen is, hoe beter de planten het kunnen opne­men.


 

 

Kwaliteitsverschillen tussen de verschillende celzoutproducenten

De celzouten zijn volgens homeopathische wijze bereid en ze zijn zonder recept verkrijg­baar. Iedereen kan de celzouten bestellen. Er zijn verschillende producenten van wie de producten in kwaliteit verschillen. De werkzaamheid van de celzouten hangt af van de kwaliteit van het product. Een aantal producenten van celzouten zijn: Vitareform, VSM, DHU, ISO Werk Regensburg, Bio Labor Bremen, Madaus, Pflüger en Adler Pharma.

Een aantal zaken waar u op kunt letten zijn: of de celzouten makkelijk smelten in de mond, of ze geen tarwezetmeel en een lage hoeveelheid middelen bevatten om de tablet-vorm te kunnen maken. De tabletten van Adler Pharma voldoen aan deze criteria en zijn van een hoge kwaliteit. Er wordt bij het productieproces rekening gehouden met het mili­eu. Ook kan men op de eigen smaak vertrouwen en die celzouten uitkiezen, die het mees­te aanspreken.


Inname van de celzouten

De tabletten kunt u het beste afzonderlijk in de mond laten smelten. U kunt ook meerdere tabletten tegelijkertijd innemen, alhoewel dit wel de werking een beetje kan verminderen.

Hoe dringender het lichaam de celzouten nodig heeft, hoe sneller ze in de mond op­lossen of hoe zoeter ze smaken. Beide fenomenen kunnen ook tegelijkertijd optre­den. Om verschillende celzoutnummers met elkaar te kunnen vergelijken moeten deze van dezelfde fabrikant zijn.

De celzouten kunnen ook in water opgelost worden. Dit water moet men sloksgewijs opdrinken. En men moet erop letten dat de vloeistof zolang mogelijk in de mond gehou­den wordt, zodat de zouten door het mondslijmvlies opgenomen kunnen worden. Want in de maag veranderen de zouten door het maagzuur.

De celzouten moeten niet met metaal in aanraking komen. Dit is vooral van betekenis bij het oplossen - niet met een metalen lepel roeren! In principe zullen vullingen in de mond niet de werking van de celzouten nadelig beïnvloeden.

De celzouten kunnen volgens de orgaanklok, het bioritme, de maancyclus of andere richt­lijnen worden ingenomen.

Alles wat de inname van celzouten onnodig complex maakt leidt er vaak toe dat het ge­bruik ervan slechts van korte duur is. En zo ook het resultaat beperken.


Lactose

Lactose (melksuiker) is voor ons een heel belangrijk thema. Het is de drager van de Schüßler celzouten.

Lactose is een disaccharide, dat uit twee suikerbouwstenen bestaat, glucose en galactose. Het komt uitsluitend in melk voor en wordt uit wei gewonnen. Lactose wordt als hulp­middel in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie toegepast, bijv. in soepen en sauzen, kruidenmengsels, vleeswaren, suikergoed en bakspullen, chocoladeartikelen, tabletten en capsules. In 100 gram melk is ongeveer 5gr lactose aanwezig.

In het maagdarmkanaal wordt lactose door intestinale (in de darm voorkomende) lactase enzymatisch gespleten. Een deel lactose is in vijf delen water of 2,6 delen kokend water oplosbaar. Een lactoseoplossing van 9,75% heeft dezelfde osmotische eigenschappen als het menselijk bloed.

De inname van lactose kan bij een tekort aan intestinale lactase (een enzym in het maagdarmkanaal) tot aanzienlijke verteringsproblemen leiden; deze problemen worden samengevat onder het begrip lactose-intolerantie.


 

 

Buikkrampen, diarree, winderigheid en een opgeblazen buik

Deze symptomen kunnen ook optreden als er teveel lactose wordt ingenomen. Meestal is het dan voldoende om de inname van de tabletten over de dag te verdelen.

Lactose-intolerantie ontstaat bij volwassenen door een teruggang van de activiteit van het enzym lactase; deze is in de kinderjaren voldoende aanwezig. Na het zogen neemt de lactaseproductie jaar voor jaar af.

Er treedt geen gewenning aan melksuiker op.

Lactose is qua smaak een derde zo zoet als sacharose. Tandartsen kunnen gerust zijn; omdat lactose pas in de dunne darm gesplitst wordt en niet in de mond, is er veel minder gevaar voor tandbederf dan bij sacharose.

Bij schimmelinfecties kan de inname van melksuiker geen kwaad; volgens medische in­zichten ondersteunt lactose de werking van het lichaam.


Belangrijk voor diabetici

Lactose kan ook door diabetici gebruikt worden. Het werkt wat sterker in op de bloedsuikerspiegel dan fructose. Bovendien moet men er rekening mee houden dat melksuiker als koolhydraat beschouwd moet worden bij het berekenen van broodeenheden (BE).

1BE = 12 gram koolhydraat = 48 Schüßler celzouttabletten van 0,25 gram. 48 tabletten = 45Kcal, 1 tablet = 1 calorie.

Een inname van 1 tot maximaal 3 broodeenheden over de dag verdeeld geldt in het alge­meen als acceptabel.


De hoeveelheid celzouten

Er bestaat in de regel geen vaste dosering en ook geen vaste manier van innemen. Ieder­een zou gaandeweg de voor hem/haar passende dosering en wijze van innemen moeten uitvinden. Wanneer iemand op basis van een gezichtsanalyse of een andere methode om behoeftes te bepalen een zekere hoeveelheid celzouten tot zich neemt, dan kan er in het begin een sterke behoefte aan celzouten ontstaan. In zo'n geval krijgt men soms de vraag of men verslaafd kan raken aan celzouten. Dit is echter niet het geval. Zo'n eerste sterke behoefte geeft aan hoe groot het tekort was. Na enige tijd gedurende de inname neemt de sterke behoefte aan celzouten af omdat de reserves van het lichaam zich beginnen te her­stellen.


Dosering

• acute gevallen: iedere 3-5 minuten één tablet in de mond laten smelten.

• chronische aandoeningen 7-10 tabletten per dag innemen.

• alle overige gevallen: iedere 2 uur één tablet in de mond laten smelten.

Het is belangrijk om te weten dat de inname van celzouten lichamelijke reacties tot het gevolg kan hebben. Bij twijfel - raadpleeg een celzouttherapeut, die kan u helpen met het uitzoeken van passende celzouten met een afgestemde dosering.

De behoefte bepaalt de hoeveelheden van de celzouten, niet de leeftijd! Daarom wordt er in principe geen onderscheid gemaakt in de dosering tussen kinderen en volwassenen. De Schüßler celzouten kunnen ook aan zuigelingen worden gegeven. De tabletten kunnen dan het beste in een beetje water opgelost worden. Dit kan men direct in de mond geven of aan de fles toevoegen (geen metalen lepel gebruiken). Bij het geven van de tabletten via de fles neemt de werking wel enigszins af.

• Bijzonder sensitieve mensen en kinderen kunnen het beste met de helft van de aangegeven dosering beginnen en de hoeveelheid verhogen als het gewenste effect uitblijft.

1 • Ouderen en sterk belaste mensen kunnen het beste beginnen met een zeer lage dosering (een derde of een vierde van de aangegeven hoeveelheid) en dit lang­zaam opvoeren tot de aanbevolen hoeveelheid is bereikt.

• Naar boven toe zijn er nauwelijks grenzen aan de dosering. Als iemand meer wil innemen dan is aangegeven, dan kan men de dosering naar eigen inzicht opvoe­ren.


Wat te doen bij afkeer?

Als de Schüßler celzouten in het begin een keer niet worden ingenomen, ontstaat makkelijk het gevoel dat men iets mist. Ook is het mogelijk, dat ze vergeten worden of dat er zelfs een afkeer ontstaat. Aan dit gevoel moet u zeker toegeven. Afkeer geeft namelijk aan dat er iets niet meer klopt. Dit kan aan verschillende factoren liggen:

• De dosering is te hoog en de hoeveelheid moet gereduceerd worden met bijv. een        derde of de helft of tot de afkeer verdwijnt.

• De samenstelling klopt niet meer. Een nieuwe (gezichts)analyse is aan te bevelen.

• Een pauze is nodig als de weerstand zeer groot is.

Het is belangrijk dat wij weer veel meer naar onze lichamen leren luisteren. Alleen wijzelf zijn verantwoordelijk voor ons eigen lichaam.

 


Het samengaan met andere geneeswijzen

De celzouten helpen het lichaam de ontbrekende bedrijfsstoffen aan te vullen. Daarom kunnen ze naast andere medicamenten - regulier, homeopathisch, bloesemremedies etc. -worden ingenomen. Ze belemmeren in geen geval de werking ervan. In tegendeel, de celzouten ondersteunen en bevorderen deze zelfs.

Bijv. om op een homeopathisch middel te kunnen reageren hebben de lichaamscellen voldoende en bepaalde minerale zouten nodig, anders kan dit proces niet plaatsvinden.

Er zijn tegenstrijdige berichten in de media wat betreft de inname van de celzouten. U moet er niet door verward raken. Laten we de spreuk van Paracelsus volgen:"Wie ge­neest, heeft gelijk" of vrij vertaald "wat helpt, is goed"!

Zo wordt er beweerd dat celzouten niet door elkaar ingenomen kunnen worden. Dit is niet correct! In principe kunnen alle celzouten gemengd ingenomen worden.


Reacties tijdens het genezingsproces

Uitscheiding, prestatie, mobiliteit

Er zijn verschillende reacties mogelijk na inname van celzouttabletten. Het kan variëren van weinig tot uitgesproken reacties. Zo kan men gedurende korte tijd een schijnbare verslechtering van de klachten ervaren. Helaas zijn er ook veel mensen die celzouten toepassen en die niet weten dat er in eerste instantie (heftige) reacties mogelijk zijn. Om te voorkomen dat men met het gebruik van de celzouten stopt en weer terugkeert naar de oude vertrouwde situatie, gaan wij er hier wat uitvoeriger op in.

Reacties kunnen ook ontstaan door veranderingen in de omgeving, bijv. door een andere slaapplek, de montage van een netvrijschakelaar (spanningsvrij kunnen slapen) of de

 

 

verwijdering van spiegels. Ook de bevrijding van geestelijke blokkades kan lichamelijk veel teweeg brengen.


De oorzaak van reacties

Wat veroorzaakt deze reacties? Het lichaam zal onder alle omstandigheden en belastingen het leven in stand houden zo lang als dat mogelijk is. De belastingen verhinderen dat we voluit kunnen leven, er wordt bezuinigd, onze levensmogelijkheden worden beperkt.

De beperkingen worden in een bepaalde volgorde uitgevoerd. Het leven wordt zo lang als mogelijk optimaal gehandhaafd. Allereerst worden de gebieden die niet van levensbelang zijn niet meer optimaal verzorgd, zoals de haren, nagels, tanden of botten. Of beschadi­gingen worden niet meer gerepareerd. Deze gebreken blijven bestaan, omdat het lichaam te weinig bouwstoffen of te weinig energie heeft om ze te verhelpen.


Waarom ontbreekt het aan mineralen of energie in het lichaam?

De meeste mensen gaan ervan uit dat aan ziektes een verstoring van het organisme ten grondslag ligt. De ziekte verstoort onze normale levensverloop en in het algemeen wordt dit met behulp van medicamenten bestreden, weggedrukt. Zo wordt bijv. pijn direct door middel van een pijnstiller onderdrukt of koorts wordt eveneens onderdrukt. Ook wordt antibiotica te snel en te vaak ingezet. Door deze maatregelen treedt een snelle schijnbare genezing op. De echte oorzaken van de ziekte worden niet herkend. De genezingsproces­sen van het lichaam worden onderdrukt en verhinderd, net als de uitscheiding van alle gifstoffen en ziekmakende stoffen. Met andere woorden: alle ziekten die niet genezen zijn worden als het ware in het lichaam gedrukt.

In het begin is het ontgiftigingsapparaat van het lichaam nog niet aangepast aan alle belastingen. Het kost veel energie. Denk aan de wekenlange uitputting na de inname van sterke medicijnen. Als het ontgiftigingsapparaat uitgeput is, kunnen de afvalstoffen van de medicijnen niet meer uitgescheiden worden.

Deze stoffen moeten echter uit het bloed, uit de lymfe en uit de weefselvloeistoffen wor­den verwijderd. Gebeurt dit niet, dan worden deze stoffen laag voor laag in de lichaams­cellen afgezet. De gifstoffen worden binnen in de lichaamscellen afgezet en veroorzaken schade aan het afweersysteem. Als het lichaam volgepompt is met medicijnen, ziek ma­kende stoffen en belastende stoffen dan treden er klachten op zoals medicijnenallergie, overgevoeligheid voor voedingsmiddelen, onvermogen om te bewegen of uiteindelijk chronische ziektes.


Ontgifting en ontslakking is van levensbelang!

Wanneer iemand eveneens een slechte slaapplaats heeft dan wordt optimaal herstel be­lemmerd. Bij een slechte slaapplaats ontstaat snel het gevoel dat men altijd moe is. Onge­acht hoeveel men slaapt, men voelt zich steeds meer uitgeput. Het lichaam kan op zo'n plek namelijk niet de noodzakelijke ontgifting en ontslakking uitvoeren.

Wat er nu gebeurt, is het volgende: het lichaam probeert alle belastende stoffen naar bui­ten te brengen en uit te scheiden, maar de druk van buiten (medicijnen, levenshouding, stress, plicht, angst voor ziekten, etc) gaat hier tegenin.


Gezondheid heeft zijn prijs

Als mensen deze vicieuze cirkel willen doorbreken, zoeken ze naar nieuwe wegen voor herstel. Bijv. men zoekt naar een goede slaapplek, probeert energie te winnen en geeft het lichaam Schüßler celzouten voor het ontgiften en bedrijfsstoffen voor het herstel. Dit alles zet in het lichaam verschillende processen in gang. Schadelijke stoffen worden uitge­scheiden en beschadigde plekken worden gerepareerd.

Al deze processen verbruiken veel mineralen, vooral ijzerfosfaat nr.3 (een tekort hieraan leidt tot een lichte verhoging van de temperatuur), maar ook veel natrium chloratum nr.8 (een tekort veroorzaakt een loopneus) en vooral veel kalium chloratum nr.4 - de brandstof voor de klieren (een tekort hieraan heeft een slijmerige hoest tot gevolg).

 

 

De eerste fase van de ontgiftingsreacties speelt zich af in de lichaamsvloeistoffen (werkreserves), waar de gifstoffen tijdelijk zijn opgeslagen. Het gaat de betroffen persoon vervolgens een tijdje heel goed.

In de tweede fase worden de afvalstoffen in de lichaamscellen in beweging gebracht. Het voelt alsof vroegere ziekten en verwondingen weer terugkomen maar dat is niet het geval. Men voelt zich ziek maar is niet echt ziek want het verschil is dat de gifstoffen nu afgebouwd en uitgescheiden worden.

De afbouw van deze lagen gebeurt in omgekeerde volgorde: de jongste lagen worden het eerst afgebouwd waarna de oudere lagen volgen. Dit kan een behoorlijk lange tijd doorgaan. Tussen de verschillende fasen treedt altijd weer een periode van herstel op. Het kenmerk van deze reacties is dat men de vroegere ziekte niet weer krijgt maar slechts de bijbehorende klachten en deze zullen niet zo ernstig zijn als tijdens de vroegere ziekte.

Men kan dit vergelijken met problemen die gepaard gaan met iemand die stopt met roken. Diegene heeft met veel problemen te kampen, ook op het vlak van de gezondheid, ondanks het feit dat wat men doet uiteindelijk beter is voor het lichaam.

Een "biologische" therapie probeert de lichaamseigen afweersystemen te prikkelen, te ondersteunen en op te bouwen. Het zorgt ervoor dat belastende stoffen worden uitgescheiden, zodat het lichaam ontdaan wordt van gifstoffen en beschadigingen en weer gezond wordt. Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van klachten. Want de afwe­zigheid van klachten kan ook bereikt worden door deze te onderdrukken.

Gezondheid is het vrij zijn van gifstoffen. Dit wordt begeleid door een welbevinden dat zich uitbreidt in het lichaam. Dit is hetgeen waar we naar zouden moeten streven. Er ontstaat een zekere lichtheid in het leven, vitaliteit!


Bron:http://www.vertrouwjezelf.nl/AF/reacties.op.celzouten.DrSchussler.Celzouten/

Schüssler?s celzouten

Posted by Tineke on May 22, 2011 at 4:27 AM Comments comments (0)


Schüssler’s celzouten


 

Een van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezighield met mineralen in het menselijk lichaam was dr. Wilhelm Heinrich Schüßler. Zijn onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen geneeswijze, die werkt met de mineraalzouten (celzouten) zoals die in het lichaam aanwezig zijn.

 

Dr. Schüßler was een homeopathische arts. Hij zocht naar een eenvoudige geneeswijze en ging daartoe storingen, die wij ziekten noemen, grondig onderzoeken. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. Schüßler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van de verliezen. Hij ging zelfs verder: "Om schade te voorkomen en om de celzouten direct opneembaar voor de cellen te maken, moeten ze gepotentieërd (verdund) worden".


 

De celzouten volgens dr. Schüßler bevatten zodanig verdunde (verwreven) mineraalzouten dat ze direct door de cel opgenomen kunnen worden. Mineraalzouten, die onverdund gegeven worden, kunnen voor het lichaam een belasting vormen, zoals b.v. geconcentreerde calcium-, magnesium- of ijzersupplementen. Als deze te lang worden ingenomen kan dit mogelijk leiden tot ongewenste bijwerkingen, omdat het lichaam de stoffen niet goed kan verwerken en deze b.v. in de vorm van nierstenen afzet. Verdunde mineraalstoffen kan het organisme zonder problemen in de cellen opnemen. De celzouten kunnen door uiterst kleine openingen in de celwand heen. De verdunning maakt het gelijktijdig onmogelijk om teveel van deze stoffen in te nemen. Ter vergelijking: in een liter mineraalwater bevindt zich ongeveer 1000 mg (=1g) aan opgeloste mineralen. Als iemand zo een hoeveelheid celzouten volgens dr. Schüßler in D6 wil innemen, dan moet diegene 1 ton (1000kg) celzout tabletten in de mond laten oplossen. In het verdunnen ligt ook de werking van de Schüssler mineralen besloten. Hierdoor kunnen ze direct worden opgenomen in de cel en hoeven niet door het proces van de stofwisseling. De aanvulling van de tekorten is het belangrijkste werkingsprincipe. De mineraalzout moleculen kunnen, omdat ze in de melksuiker als afzonderlijke moleculen beschikbaar zijn, direct door het organisme opgenomen en gebruikt worden. Let wel op dat de celzouten gemaakt zijn met lactose en niet met magnesiumstearaat. Het magnesiumstearaat blokkeert namelijk de opname van de celzouten wanneer je er drie per dag inneemt.


 

De mineraal zouten in het lichaam.

In het volgende stuk kunt u lezen over de algemene biochemische werking van minerale zouten in het lichaam. De Schüßler celzouten zijn op deze minerale zouten gebaseerd. Het mineraal zout is in zeer sterk verdunde vorm (verwreven) aanwezig in lactosetabletten. De celzouten ondersteunen de werking van het lichaam.


 

1. Calcium fluoratum

Eigenschappen: dit mineraal is verantwoordelijk voor de elasticiteit van het bindweefsel en werkt dus op de gewrichtsbanden, de weefsels, de vaten en de spieren en ook op het tandglazuur en het beenderoppervlak. Indien dit mineraal ontbreekt, leidt dit tot verrekkingen die niet meer te herstellen zijn of geeft verhardingen die niet meer soepel worden. Het oppervlak beschermende hoornstof (keratine) wordt door calcium fluoratum gebonden. In geval van een tekort komt dit aan de oppervlakte en wordt eelt gevormd.

Karakter: de Calcium fluoratum geeft je het vermogen je te beschermen, zodat je geen muren meer om je heen hoeft te zetten. De energie van de Calcium fluoratum komt vrij wanneer je ontspant, waardoor de bescherming niet meer nodig is. Bijzonder goed, wanneer je altijd maar een goede indruk moet maken en daardoor gaat verstarren en bevriezen en je het gevoel hebt dat je voortdurend in je bestaan wordt bedreigd. De Calcium fluoratum is vooral goed, wanneer je te star bent door te vaste standpunten. Hierbij helpt de Calcium fluoratum je om deze starre identiteit los te laten, vooral ook wanneer dit te maken heeft met het gevoel dat je te snel wordt aangevallen. Ze geeft je bovendien vertrouwen in je eigen leven. Calcium fluoratum heeft te maken met verharding, zowel lichamelijk als mentaal. Ze maakt je flexibel, zowel van lichaam als van geest, geeft incasseringsvermogen en versterkt de spieren. Bij alle bewegingen die te maken hebben met warm en koud, openen en sluiten (platvoeten, eelt, kloven). Het werkt op het omhulsel. (schildklier).

Toepassing: eeltplekken, hoornstof (vooral aan de hielen), huidkloven, peesknopen, platvoeten, spataders, aambeien, cariës, slechte vingernagels, naar binnen vallende enkels, peesverrekkingen (abnormaal beweeglijke gewrichten), losse tanden.


 

2. Calcium phosphoricum

Eigenschappen: dit mineraal is het belangrijkste middel voor de beenderopbouw, het vormt het tandbeen (het binnenste van de tanden) en is verder ook een bloedopbouwend middel dat voor de aanmaak van eiwitten en cellen zorgt. In het lichaam wordt het gebruikt voor de neutralisering van zuren en het is verder een belangrijk opbouwend middel dat na ziekte gebruikt kan worden.

Karakter: Calcium phosphoricum hangt samen met het bestaan zelf. De weg van inspanning tot loslaten. Het geeft vertrouwen in de eigen kracht en mogelijkheden. De eisen van de buitenwereld zijn zo hoog dat de innerlijke wereld het niet aan kan. De Calcium fluoratum zorgt dat je het aan kan en geeft je ruggengraat. Dit is een celzout voor manifestatie, wanneer je moeite hebt om iets te presteren, problemen hebt met de eisen van de maatschappij en bij overbelasting. Verzet tegen verandering door de angst om de zekerheden te verliezen, daardoor steeds meer zekerheden als verzekeringen en sloten.

Toepassing: bloedarmoede, slaapstoornissen, spierkramp, tintelingen en gevoelloosheid, gevoeligheid voor weersomstandigheden, vlug transpireren, blaffende hoest (vooral bij kinderen), te snelle polsslag, nervositeit, hoofdpijn ten gevolge van overbelasting, groeipijnen, na veel bloedverlies bij een operatie, onrustige benen, osteoporose. Bij eiwit/melkallergie, een teveel aan grofstoffelijke eiwitten. Goed om te gebruiken tijdens de zwangerschap. Vooral kinderen hebben veel van dit mineraal nodig voor de opbouw van een gezond lichaam. Krampen in de benen, vooral de kuiten. Neutraliseert de verzuring. Dode vingers en handen. Groeipijnen bij kinderen. Het vult de binnenkant. (gal)

Opmerking: in geval van een tekort aan dit mineraal treedt een hevige honger naar pikante gerechten op, vooral ketchup, mosterd en gerookte voedingswaren.


 

3. Ferrum phosphoricum

Eigenschappen: wordt gebruikt bij wonden en als eerste hulp middel in alle acute situaties. Het is bij uitstek het middel voor verwondingen, vooral wanneer er veel pijn mee gepaard gaat. Het heeft een gunstige invloed op beginnende ontstekingsprocessen en verse wonden, maar het werkt ook op kinderziektes, die zich nog in het beginstadium bevinden. Het kan preventief genomen worden, ter versterking van het immuunsysteem en de algemene weerstand van het lichaam. Ferrum phosphoricum is een wezenlijk bestanddeel van de rode bloedlichamen. Het bindt zuurstof in de rode bloedlichamen, waardoor dit tot de cellen kan worden getransporteerd.

Karakter: het is bij uitstek het mineraal voor je zelfvertrouwen en het Ferrum phosphoricum geeft je de kracht om aan te kunnen wat er op je af komt. Ze versterkt het immuunsysteem, geeft je daadkracht en laat je ondernemen. Bij verstoring door kleinigheden, niet tevreden zijn met het leven.

Toepassing: allerlei ontstekingen, verse wonden (het is dan aan te bevelen om opgeloste mineraaltabletten in een papje op de wond te doen), oorpijn, middenoorontsteking, oorsuizingen (doorbloedingsstoornissen), bonzend hoofd (hoofdpijn), gebrek aan concentratie, geen sterke zon kunnen verdragen. Bij koorts tot 38,8°C (vanaf 38,8°C de Kalium phosphoricum) en hitte. (niermeridiaan)

Opmerking: koffie, zwarte thee en cacao verbruiken zeer veel ijzer.


 

4. Kalium chloride

Eigenschappen: Kalium chloride zorgt voor de binding en opbouw van vezels in het lichaam, deze zijn een wezenlijk bestanddeel van het bindweefsel. De grootste reserve hiervan bevindt zich in de bronchiën, bij een groot tekort wordt het dan ook uit de bronchiën gehaald, de beschermende laag laat los en er ontstaat een slijmerige hoest. De Kalium Chloride beïnvloedt tevens de werkzaamheid van de klieren. In geval van gebrek aan dit mineraal wordt de vloeibaarheid van het bloed minder omdat het dikker wordt door de vezelstoffen die dan vrijkomen. Het dient gebruikt te worden in geval van ontstekingen, die in een vergevorderd stadium zijn, speciaal wanneer gevaar bestaat dat een ziekte zich vastzet en eventueel chronisch wordt.

Karakter: een mineraal voor het loslaten van de zorgen om de toekomst. Niet los kunnen laten en slecht het denken kunnen stilzetten. Maakt de geest soepeler. Bij angst voor tegenslag en het constant blijven malen van de gedachten, zet het denken stil.

Toepassing: reguleert de vloeibaarheid van het bloed, hardhorigheid, neiging tot overgewicht, zwelling van de klieren, slijmhoest, couperose (adertjes in het gezicht), gerstekorrels, rode adertjes. Ontgift het bloed van zowel chemische als elektromagnetische belasting. Bij chronische ontstekingen.

Opmerking: Alcohol en overbelasting van de bloedstroom verbruiken zeer veel van dit mineraal. Milt meridiaan.


 

5. Kalium phosphoricum

Eigenschappen: dit is het beste middel voor alle uitputtingsverschijnselen van psychische of van lichamelijke aard. Het maakt samen met natrium chloratum nieuw weefsel aan. Van alle mineralen van Dr. Schüßler is dit het antisepticum bij uitstek, omdat het belastende stoffen onschadelijk kan maken. Dit mineraal komt voor in alle hersen- en zenuwcellen, in het bloed en in de spieren en is een onontbeerlijke energiedrager. In het lichaam bindt het lecithine.

Karakter: geeft de kracht en het vermogen om onder druk te werken. Verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen dragen. Op tijd rust kunnen nemen en niet altijd maar door jagen, totdat uitputting het gevolg is. Bij moedeloosheid, schuchterheid, vreesachtigheid, pleinvrees en uitputting. Wanneer je het gevoel hebt dat er teveel van je geëist wordt; ergernissen die je moeilijk naast je neer kunt leggen.

Toepassing: bij herstel; mondgeur (die niet weggaat door tandenpoetsen), bloedend tandvlees, terugtrekkend tandvlees. Te gebruiken bij hoge koorts (boven 38,5°, helpt dit niet dan calcium phosphoricum en calcium sulfuricum toevoegen). Vaak gaat een tekort aan kalium phosphoricum samen met een voortdurend gevoel van honger, ook direct na het eten.

Opmerking: voor, tijdens of na bijzondere inspanningen overvloedig innemen als aanvulling van de aangebroken reserves.

In verbinding met natrium chloride zorgt kalium phosphoricum voor de opbouw van nieuw weefsel. Dunnedarm meridiaan.


 

6. Kalium sulfuricum

Eigenschappen: dit mineraal is (samen met ferrum phosphoricum) een onontbeerlijke drager van zuurstof en bevordert zodoende de regelmatige vernieuwing van de cellen. De zuurstof wordt door het ferrum phosphoricum tot bij de cel gebracht, het kalium sulfuricum zorgt ervoor dat het door de celwand heen in het binnenste van de cel kan doordringen. Bovendien is het een belangrijke werkingsstof voor de alvleesklier. Het wordt vooral gebruikt wanneer de stofwisseling gehinderd wordt of traag geworden is, vooral voor "hardnekkige" gevallen. Wanneer een gezondheidsprobleem of ziekte chronisch geworden is en je het niet meer kwijt kunt raken, als het niet meer echt wil genezen. Maar ook voor gezondheidsstoornissen die "niet zo duidelijk naar voren komen". Aan het huidoppervlak is het kalium sulfuricum nodig voor de pigmentvorming (het bruin worden). Samen met calcium fluoratum vormt het de bovenste huidlaag. Het is het beste om voor de ontslakking van het lichaam dit mineraal tegelijk te gebruiken met een dubbele hoeveelheid Natrium sulfuricum.

Karakter: belangrijk voor het verwerken van mentale belasting, vaak voornamelijk door de omgeving. Maakt mentaal sterk en weerbaar. Laat je beheerst handelen en geeft je het overzicht. Wanneer je de angst hebt om niet alles op tijd af te krijgen, gehaast zijn en ongeduldig. Bij een groot tekort ga je je vasthouden aan de gewoontes.

Toepassing: stelt je in staat om weer gezond te worden, vooral na een periode van overbelasting. Het is de werkingsstof voor de alvleesklier en het kan daarom ingezet worden in het eerste stadium van suikerziekte, wanneer de alvleesklier door overbelasting niet meer genoeg insuline aanmaakt. Bij een drukkend gevoel in de maag na teveel eten of teveel koffie geeft de Kalium sulfuricum verlichting. Ook bij misselijkheid en overgeven kun je dit mineraal gebruiken. (Alleen spoelen in een oplossing van water in de mond.) Bij geeuwhonger, sterke behoefte aan frisse lucht, claustrofobie - angst voor enge ruimtes (liften en gondels van kabelbanen, tunnels), psoriasis, huidziektes, pigmentvlekken (o.a. vitiligo), gevoelig voor vochtigheid.

Opmerking: Kalium sulfuricum is een zuurstofdrager. Het is onontbeerlijk voor regelmatige celvernieuwing en werkt de schadelijke stoffen naar buiten. Bij het gevoel dat je een griep hebt die niet overgaat. Lever meridiaan.


 

7. Magnesium phosphoricum

Eigenschappen: dit mineraal is mede verantwoordelijk voor de opbouw van de beenderen. Magnesium phosphoricum stuurt het vegetatieve zenuwstelsel en heeft zodoende een invloed op het hart, de zenuwen, de bloedsomloop, de klieren, de spijsverteringsorganen en op de stofwisseling. Alle activiteiten van het organisme die los van de eigen wil gestuurd worden, dus ook de onwillekeurige activiteiten van het organisme, worden met magnesium phosphoricum gestuurd. Indirect beïnvloedt het ook de chemische basisprocessen van het lichaam. Voor alle plots optredende, stekende, borende en krampachtige pijnen is magnesium phosphoricum hét probate middel.

Karakter: je niet gewaardeerd voelen, vaak met de neiging tot blozen. Druk en stress vanuit de maatschappij, machteloosheid, gedesoriënteerd en je niet kunnen ontspannen. De gedachten kunnen niet worden losgelaten en blijven vaak maar draaien als een gebroken plaat, zonder dat er specifieke zorgen zijn. Bij een gebrek aan eigen identiteit. Alle stress situaties.

Toepassing: neutraliseert de effecten van opwinding, spanning, stress, elektrosmog, enz. Bij sterke elektromagnetische belasting (elektrosmog) verbruikt men zeer veel van dit mineraal in het lichaam. Bij een slecht humeur, ochtendhumeur, plankenkoorts. Vooral de zin in chocolade is een aanwijzing voor het tekort aan dit mineraal. Het middel zonder weerga voor onwillekeurige verkrampingen (buikpijnen, kolieken, menstruatiekrampen, migraine in het beginstadium), plotselinge pijnscheuten, knobbelig gevoel in de hals. In geval van slaapstoornissen is het een goed inslaap- en wekmiddel. (ze zorgt dat het licht uit gaat en dat het weer aan gaat), opgezwollen gevoel. (Bij problemen met doorslapen de Calcium phosphoricum gebruiken.) Bij jeuk.

Opmerking: Magnesium phosphoricum werkt bijzonder goed als "warme 7" bij begin van migraine, menstruatiepijn en spanning. Daartoe worden 10 stuks van dit mineraal in warm water, dat eventjes gekookt heeft, opgelost en zo heet mogelijk met kleine slokjes opgedronken. Gaat de migraine niet over dan ook 10 stuks van de Calcium fluoratum en 10 stuks van de Natrium Sulfuricum innemen in een hete oplossing. Blaas meridiaan.


 

8. Natrium chloratum

Eigenschappen: het is verbazend dat uitgerekend keukenzout, dat een slechte reputatie heeft, een geneesmiddel is. We eten er vaak teveel van, zonder het te beseffen. In sterk verdunde vorm werkt het echter heel anders. Natrium chloratum bevordert de celdeling en leidt zo ook tot toename van de rode bloedlichaampjes. Het bindt slijm (mucine) in het lichaam en is zodoende geschikt voor de opbouw van alle slijmvlies (ook maagslijmvlies). Het regelt de warmte en vochthuishouding in het lichaam. Het vormt bovendien kraakbeenweefsel en gewrichtsvocht en werkt in principe in op alle lichaamsdelen die niet doorbloed worden, omdat ze door de vochtaantrekkende werking van het natrium chloratum in de stofwisselingskringloop worden opgenomen. Werkt gifafdrijvend in geval van metaal- (amalgaam) en biologische belastingen zoals bijv. insectensteken en wordt daarom voor alle allergieën gebruikt.

Karakter: teleurstelling is het belangrijkste thema waar dit mineraal mee te maken heeft, alles doen wat er van je verwacht wordt en dan nog de ander niet tevreden kunnen stellen, er niet bij horen. Handelen om aan de verwachting van een ander te voldoen en op alles een antwoord moeten weten. Het gevoel hebben dat je verloren gaat in de massa. Snel bedroefd met depressieve gevoelens en gevoelens van eenzaamheid. Moeite hebben om verdriet en verlies te kunnen verwerken.

Toepassing: belangrijkste middel voor alle allergieën inclusief hooikoorts. Bij de ontregeling van de vochthuishouding; verkoudheid met druipende neus (waterig); problemen met de sinussen; gevoeligheid voor koude; gevoeligheid voor tocht, beschadiging van de ruggenwervels; beschadiging van het kraakbeen. Te gebruiken bij brandwonden in de vorm van een brij of uitwendig als crèmegel bij slijmvliesproblemen en/of voorhoofdholte problemen. Schilfers op het hoofd, koude handen en voeten, blaas- en nierontstekingen, lawaaierige gewrichten (kraken in de gewrichten), jicht. Veel of weinig dorst; erg brandende uitscheiding; tranende ogen; oedeem. Zure oprispingen (wanneer het bovenin de slokdarm brandt). Reuk- en smaakverlies. Hoge bloeddruk evt. samen met Kalium jodatum (niet vergeten een arts te raadplegen!).

Opmerking: bij een tekort aan dit mineraal ontstaat er een sterke trek in zoute en sterk gekruide gerechten. Veel van het mineraal Natrium chloratum wordt verbruikt door psychosociale stress. (bijv. door de televisie). Dikkedarm meridiaan.


 

9. Natrium phosphoricum

Eigenschappen: dit mineraal bevordert de afscheiding van urinezuur via de nieren. Het regelt bovendien de vetstofwisseling en is verantwoordelijk voor de afbraak van suiker. Natrium phosphoricum is een algemeen middel voor bijna alle ziektes die van reumatische aard zijn of tot de ziektes gerekend worden die met een teveel aan zuren te maken hebben. Een tekort aan dit mineraal leidt tot verzuring met de daarmee gepaard gaande gevolgen, zoals verzwakte immuniteit, niet genezende wonden ("alles" verzweert gemakkelijk), onverklaarbare honger, "inzinkingen" in de late voormiddag of namiddag. Pas laat op de dag actief worden. Bovendien wordt de filtercapaciteit van de nieren zwaar belast door een dergelijke verzuring en worden het lymfestelsel op de proef gesteld. In dergelijk geval treden zwellingen op. Voor jongeren met een onzuivere huid en pukkels als gevolg van verzuring door spanning, ontstaan uit de onzekerheid over zichzelf.

Karakter: het onderdrukken en niet uiten van je warmte, cool zijn is in. Je gevoelens niet kunnen of durven naar buiten brengen. Onzeker over je weg en het leven. Het mineraal helpt je om zelf je leven vorm te geven en je warmte te laten zien. Wanneer je slecht alleen kunt zijn en vooral 's avonds actief bent. Bij een tekort treden er geen temperatuursverhogingen meer op bij ziektes en ontstaan ziektes als reuma en jicht.

Toepassing: bij brandend maagzuur (onder in de maag), opstotend zuur, vetzucht, reuma, talgproblemen, mee-eters, acné, gezwollen lymfeknopen, vette/droge haren/huid, chronische lusteloosheid/vermoeidheid, onverklaarbare honger (wanneer men plotseling moet eten), honger naar zoetigheid en meelgerechten, zuur ruikende lichaamsuitscheidingen (zweet, urine, luierontsteking), sinaasappelhuid en steenvorming. Een afvoerend mineraal bij milieuvervuiling en bij verstoringen door zenderstraling. Ook bijzonder goed om te gebruiken tijdens lange autoritten.

Opmerking: de voeding heeft een buitengewoon grote invloed op het zuurgehalte! Bij een tekort aan Natrium phosphoricum ontstaat een behoefte aan zoetigheid. Zoet geeft zuur. Dit is bovendien een belangrijk mineraal voor de ondersteuning van de lever, de gal en de dikke darm. Het reguleert bovendien de suikerhuishouding. Kringloop meridiaan.

 

10. Natrium sulfuricum

Eigenschappen: in tegenstelling tot natrium chloratum, dat de juiste hoeveelheid water naar de lichaamscellen voert en gif uitscheidbaar maakt, bevordert natrium sulfuricum de uitscheiding van alle vloeistoffen waarin schadelijke stoffen zijn opgelost. De schadelijke stoffen blijven opgelost, zodat ze geen belasting vormen voor het lichaam. Deze schadelijke stoffen moeten door de lever afgebroken worden, zodat ze via de dikke darm uitgescheiden kunnen worden. Natrium sulfuricum is de werkingsstof die het organisme de kracht geeft, de vloeistofbindende slakken zo te wijzigen, dat ze uitgescheiden kunnen worden. Tijdens dit proces komt water vrij uit zijn chemische verbinding en kan het uitgescheiden worden, resp. voor andere toepassingen gebruikt worden. Zodoende is natrium sulfuricum het middel bij uitstek voor de ontslakking van het lichaam en voor het uitscheiden van giftige substanties. Het is daardoor ook een belangrijk ondersteunend bestanddeel voor de lever en de gal en het regelt bovendien de suikerhuishouding in het lichaam. In geval van een tekort aan dit mineraal treedt verslakking op in het volledige bindweefsel van het lichaam en ontstaan bijv. gezwollen voeten, onderbenen en handen.

Karakter: wanneer je de neiging hebt om je gevoelens weg te drukken en je sterke emoties zoals kwaadheid, ergernis en agressie niet laat zien, geeft dit mineraal een gezonde sterkte om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Laten stromen of het leven controleren? Wanneer er een passieve houding ten opzichte van het leven is ontstaan, "laat mij met rust" en je terug willen trekken uit de hardheid van de maatschappij.

Toepassing: het mineraal om te ontslakken en te ontgiften. Werkzaam op de lever en gal. Bij diarree, stinkende winden, gebroken gevoel in de ledematen (beginnende griep), gezwollen ogen (vooral 's morgens vroeg) en traanzakken, hoofdpijn door vergiftiging (kater), trekkende en pijnlijke gewrichten. Een belangrijk middel bij hoge suikerwaarden (niet zonder medische begeleiding). Gezwollen benen; reguleert de vloeibaarheid van het bloed (onttrekt overbodig water), druk in de oren, open benen, jeukende huid, bijtende eczemen; wratten, koortsblaren en herpes (lippenbalsem!). Lymfe reinigend en straling afvoerend.

Opmerking: klachten die ontstaan uit het niet voldoende af kunnen voeren van afvalstoffen. Goed om te gebruiken wanneer je een beginnend gevoel van griep krijgt. Elektromagnetische belasting en alcohol versterken het tekort, evenals tabak en koffie. Hart meridiaan.


 

11. Silicea

Eigenschappen: in alle cellen van het menselijke lichaam bevindt zich een hoog gehalte aan kiezelzuur. Dit is het belangrijkste mineraal voor de sterkte van het bindweefsel, vooral voor de huid, haren en nagels. Een tekort leidt tot broosheid of krimpen van dit weefsel. Dat kan men vooral zien aan de huid, de haren en de nagels. Een goed herstel na een botbreuk hangt samen met een goede toevoer aan Silicea. Het moet bovendien altijd gebruikt worden in die gevallen waar het scheuren of afbreken van bindweefsel vermeden dient te worden (zwangerschap, neiging tot lies- of navelbreuk). Silicea werkt ook in op het bindweefsel van de ogen. Bij een tekort kan een extreme lichtgevoeligheid ontstaan. De huid is één van de belangrijkste uitscheidingsorganen van het lichaam. Indien de uitscheiding van afvalstoffen van het lichaam door overmatig transpireren gebeurt (onaangenaam transpireren van voeten en handen), is er sprake van een tekort aan Silicea. Silicea reguleert het geleidende vermogen van de zenuwbanen. Geeft doorstroming op die plaatsen waar nog rommel is achtergebleven.

Karakter: wanneer je geleerd hebt jezelf uit te schakelen om te omgeving te kunnen waarnemen, door het missen van vertrouwen in jezelf. Overgevoelig voor je omgeving. Wanneer je als kind bijvoorbeeld hoorde: was jij maar niet geboren. Geeft zelfvertrouwen en zorgt ervoor, dat je je grenzen kunt gaan aangeven, zodat je kunt voldoen aan de eisen die worden gesteld. Een overdreven verlangen naar harmonie.

Toepassing: zwak bindweefsel, gevoeligheid voor licht en geluid, trekkende oogleden, slecht haar (gespleten haarspitsen) en slechte nagels (komen laagje voor laagje los), pijn door ischias, stinkend zweet (voetzweet), zweterige handen, inwendig etteren (in verbinding met natrium phosphoricum), zwangerschapsstriemen, liesbreuk (soms is een operatie nodig!). Snel blauwe plekken. Bij rimpels en kraaienpootjes als gel uitwendig gebruiken.

Opmerking: bij gebruik van het Silicea mineraal komen er in het kiezelzuur opgeslagen zuren vrij, daarom altijd samen met de natrium phosphoricum gebruiken. Wanneer er jichtproblemen zijn kan het vrijkomen van de zuren anders een jichtaanval veroorzaken. Het transpireren, moet niet tegengegaan worden, omdat er daardoor nierstenen kunnen ontstaan. Long meridiaan.


 

12. Calcium sulfuricum

Eigenschappen: dit mineraal, dat hoofdzakelijk in de lever, de gal en in de spieren voorkomt, werkt slijmoplossend en bevordert de uitscheiding. Het is brandstof voor bindweefselcellen. Het maakt de zuren die in het bindweefsel vastzitten weer vloeibaar, bevordert de doorlaatbaarheid van het weefsel en helpt zo bloeduitstortingen af te bouwen.

Karakter: alles of niets karakter, wie niet voor me is, is tegen me. Gevangen zitten in vaste structuren, van zowel ouders als wetten en instanties. Bijvoorbeeld een zoon of dochter die nog bij de moeder woont en waar de moeder alles nog bepaald. Niet om kunnen gaan met beperkingen, gevangen zitten in regeltjes, verzacht zowel dwarsliggende kinderen, als de wat nukkige en dwarse personen. Angst voor je eigen leven en dat van de ander.

Toepassing: vastzittende verkoudheid, etterende amandel- en keelontsteking, chronische bronchitis, etterende middenoorontsteking, ontstoken tandvlees, abces, etterende fistel, reuma, jicht, open etterende wonden en chronisch etterende worden (moeten ook open zijn!).

Opmerking: na een shock, wanneer het leven weer in stroming moet komen. Vervuiling van het bloed en de lever met afvalstoffen, chronische open ontstekingen. Maag meridiaan.

 

 

 


 

Gebruik:

De celzouten zijn in Nederland verkrijgbaar in tabletvorm. De celzouten zijn verwreven in melksuiker en geperst tot tabletten. Deze kunnen direct ingenomen worden of opgelost worden in water. Bij inname de tabletten in de mond laten oplossen zodat de mineraalstof moleculen door het mondslijmvlies kunnen worden opgenomen. Indien opgelost in water, het water even in de mond houden.

 

Dosering:

Om lopende behoeftes te dekken worden er 5 tot 7 tabletten per celzout per dag gebruikt. Bij chronische situaties zijn dit er 7 tot 10 per dag per celzout. In acute situaties kan men iedere 5 á 10 min. een tablet in de mond laten smelten. Een gezichtsanalyse is een zeer gerichte manier om tot een persoonlijk afgestemde dosering te komen. Het gezicht is het meest doorbloede huid oppervlak. In ons gezicht is dan ook veel af te lezen wat er zich op biochemisch vlak afspeelt in het lichaam.

 

Reacties:

Bij een gerichte inname van celzouten door middel van een gezichtsanalyse of andere diagnose, kan er in het begin een sterke behoefte aan de celzouten ontstaan. Men krijgt er geen genoeg van. Er wordt dan regelmatig gevraagd of men verslaafd kan raken aan de celzouten. Dit is echter niet het geval. Zo'n sterke drang vertelt meer over de behoefte aan verschillende minerale stoffen in het lichaam. Na verloop van tijd verdwijnt deze aandrang. Met behulp van de celzouten zal het zelfherstellend vermogen van het lichaam waar nodig op weg geholpen worden. Soms kan de inname van celzouten in de eerste paar dagen leiden tot vermoeidheid. Dit is een goed teken. Het lichaam gaat reageren en daardoor kan de vermoeidheid van het lichaam naar buiten komen (wat normaal ook gebeurt bij ziekte). Het lichaam geeft aan wat het nodig heeft.


 

Andere geneeswijzen:

De celzouten kunnen zowel naast homeopathische als reguliere geneesmiddelen worden toegepast. Ze vormen geen belemmering voor de behandeling omdat er alleen lichaamseigen mineraal stoffen aan het lichaam worden aangeboden. Er is sprake van ondersteuning en bevordering. Homeopathische middelen zetten bijv. het lichaam aan tot een reactie, maar om te kunnen reageren, moet het lichaam over voldoende minerale stoffen beschikken. Celzouten kunnen hier ondersteunend bij werken.


 

Waarom heeft het lichaam geen energie meer:

Tegenwoordig hebben veel mensen te maken met stress, dit vergt veel van ons lichaam. Ook veel van onze eetgewoontes vormen een belasting voor het lichaam i.p.v. dat ze het lichaam verzorgen. Ook de grond waarop ons voedsel verbouwd is, is vaak verarmd door eenzijdige bemesting, waardoor ons voedsel een verminderd palet aan mineralen bevat.


 

Ziekte bestrijding:

Ook de manier waarop we veelal omgaan met lichamelijke klachten is op de lange duur belastend voor het lichaam. Als we steeds maar ziektes terugdringen door middel van symptoom bestrijdende medicijnen, kan het lichaam moeilijker het gif en de ziekmakende stoffen eruit werken, deze zullen dan ook worden opgeslagen. In het begin kan het lichaam deze processen aan, maar het kost wel veel kracht. Gaandeweg raakt ons ontgiftingssysteem overbelast en functioneert niet meer optimaal. Langdurende vermoeidheid na ziekten is vaak een gevolg hiervan.


Bronhttp://www.artofshape.nl/celzouten.html:

De werking van Celzouten

Posted by Tineke on May 20, 2011 at 12:29 PM Comments comments (0)

De werking van Celzouten


Inname celzouten

 

De tabletten kunt u afzonderlijk in de mond laten smelten, maar ook meerdere tegelijk innemen. Hoe dringender het lichaam de celzouten nodig heeft, hoe sneller ze in de mond oplossen of hoe zoeter ze smaken. Ook beide kunnen tegelijk optreden. De celzouten kunnen ook in water opgelost worden, dit water moet men sloksgewijs opdrinken. Men moet hierbij opletten dat de vloeistof zolang mogelijk in de mond gehouden wordt, zodat de zouten door het mondslijmvlies opgenomen kunnen worden. Want in de maag veranderen de zouten door het maagzuur.


 

Dosering van de celzouten

 

 • Er bestaat geen vaste dosering en ook geen vaste manier van innemen. Iedereen moet voor zichzelf de passende dosering en wijze van innemen uitvinden. Het volgende moet in acht genomen worden:
 • Bijzonder sensitieve mensen en kinderen kunnen het beste met de helft van de aangegeven dosering beginnen en de hoeveelheid verhogen als het gewenste effect uitblijft.
 • Het is mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een beginverergering optreedt. Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.
 • Oudere en sterk belaste mensen kunnen het beste beginnen met een zeer lage dosering ( een derde of een vierde van de aangegeven hoeveelheid ) en dit langzaam opvoeren tot de aan-bevolen hoeveelheid is bereikt.
 • Naar boven toe zijn er nauwelijks grenzen aan de dosering. Als iemand meer wil nemen dan is aangegeven, dan kan men de dosering naar eigen inzicht opvoeren.
 • In het begin kan er een sterke behoefte naar bepaalde celzouten zijn. Een sterke behoefte geeft aan hoe sterk het tekort is.
 • Als men in het begin een weerstand bij het innemen ondervind van bepaalde celzouten, dan zou men de dosering moeten reduceren. Ook is het mogelijk dat er op een gegeven moment een afkeer tegen bepaalde zouten ontstaat. Afkeer geeft aan dat er iets niet meer klopt. Dit kan betekenen dat de dosering te hoog is en de hoeveelheid moet worden gereduceerd tot de afkeer geheel is verdwenen. Het kan ook zijn dat de samenstelling niet meer klopt, een nieuwe analyse is dan noodzakelijk. Als de weerstand zeer groot is kan men beste een pauze inlassen.

 


 

Celzouten ontgiften en bouwen de cellen weer op

Voor uw lichaamsafweer zijn de Celzouten van Schüssler van onschatbare waarde. Celzouten zijn niet alleen werkzame middelen tegen deze of gene kwaal, maar de grote kracht van de celzouten ligt in hun cel-ontgiftende en cel-opbouwende werking. Schüsslerzouten zijn vooral door hun celontgiftende en opbouwende eigenschappen als geen ander middel in staat om het lichaam met zijn schadelijke stoffen overbelaste organen te reinigen. Het lichaam krijgt zo weer de kans op een gezonde celgroei.

 

Schüsslerzouten worden aangemerkt als constitutiemiddelen. Dit wil zeggen dat er diep in het lichaam en de psyche van de mens ingrijpende geneesimpulsen worden afgegeven. Celzouten werken genezend op het fijnstoffelijk gebied, ook bij overgeërfde ziekten en bij psychische stoornissen. Bij bijna iedere ziekte ligt het psychische aan de basis, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld moedeloosheid, krachteloosheid, onrust, verkramping. Door de jaren heen hebben de celzouten hun waarde van uiteenlopende aard wel bewezen.


Veelgestelde vragen

Waarom moet men Schussler celzouten in de mond laten smelten?

Omdat de werkzame stoffen dan via het mond-, keelholte- en slokdarm-slijmvlies kunnen worden opgenomen.


Zal ik aankomen door de inname van celzouten?

Het is mogelijk, omdat alle weefsels weer steviger worden. Uw gewicht zal mogelijk toenemen, maar niet uw omvang.


Kan diarree optreden door de inname van celzouten?

Diarree is een teken dat het lichaam belastende stoffen afbreekt en uitscheidt. De melksuiker van de celzouten veroorzaakt geen diarree, maar een zachtere consistentie van de ontlasting.


Kan er verstopping optreden?

De inname van celzouten volgens Schussler zorgt ervoor dat het lichaam beter gaat functioneren. Het is mogelijk dat het lichaam dan meer vocht nodig heeft. Dit kan leiden tot verstopping, omdat er niet voldoende vocht voor de ontlasting aanwezig is. Let erop dat u genoeg water drinkt.


Kan men door de inname last krijgen van maagzuur?

Natrium phosphoricum nr 9 regelt hoofdzakelijk de maagzuur. Is er sprake van een te hoge zuurspiegel in het lichaam dan gaat het zuur-overschot naar de maag om het lichaam te ontlasten. Zolang er in het lichaam een zuuroverschot bestaat kan men last krijgen van maag-zuur. Dit verdwijnt na enige dagen, als de zuurhuishouding normaliseert.


Kunnen celzouten tegelijkertijd met homeopathie gebruikt worden?

De biochemie volgens Dr. Schussler ondersteunt iedere geneeswijze, omdat ze het lichaam van de noodzakelijke brandstoffen voorziet.


Kunnen celzouten tegelijkertijd met medicijnen gebruikt worden?

Hier geldt hetzelfde als de vorige vraag. De celzouten volgens dr. Schussler helpen het lichaam de medicijnen goed te verwerken. De celzouten zijn heel belangrijk voor de uitscheiding van niet meer benodigde of afgebroken stoffen.


Kan er een verslaving ontstaan?

Bij een groot tekort ontstaat een sterke behoefte naar bepaalde celzouten. Deze behoefte zal na verloop van tijd door het vullen van de reservoirs verdwijnen.


Waarom kan men een tekort aan een celzout soms zo duidelijk zien?

Als een belangrijk celzout over het hoofd gezien wordt, schreeuwt het lichaam erom. De tekenen van dit zout tekort zijn dan heel duidelijk zichtbaar.


Als er sprake is van een mineralentekort, volstaat dan het innemen van alleen celzouten?

Nee! Volwaardige voeding is eveneens noodzakelijk.


Waarom smaken de celzouttabletten verschillend en lossen ze met verschillende snelheden op?

Hoe sneller een celzouttablet oplost, hoe dringender het lichaam deze nodig heeft. Ook smaken ze zoeter als de behoefte groter is. Beide ervaringen kunnen afzonderlijk of tegelijkertijd optreden.


Kunnen celzouten ook bitter smaken?

Door de inname van natrium sulfuricum nr 10 kunnen afvallen in de mond omgebouwd en uitgescheiden worden. Hierdoor daalt het afvalstoffengehalte in de mond, ballaststoffen uit andere gebieden van het lichaam worden hierheen getransporteerd. Deze reactie zal optreden zolang er een groot overschot aan afvalstoffen in het lichaam is.


Beïnvloedt koffie of alcohol de werking van celzouten?

Beide zijn giftige genotmiddelen die een grote invloed hebben op de stofwisseling. Ze belasten vooral de lever. Er ontstaat een tekort aan natrium sulfuricum nr 10, dat hoofdzakelijk in de lever werkzaam is, waardoor de uitscheiding van de belastende stoffen gehinderd of geblokkeerd wordt.


Hoe snel werken celzouten?

Dit is afhankelijk van het probleem.


Waarom volstaat volwaardige voeding niet?

Wie volwaardig eet, heeft in ieder geval een betere verzorging met mineralen. Door grote veranderingen in het menselijk leven ( stress, hektiek, onregelmatige levenswandel ), maar vooral ook door dwang-matige karakterstrukturen worden celzouten verbruikt die niet zonder meer door voeding aangevuld kunnen worden. Bovendien bevat onze voeding minder mineralen dan vroeger als gevolg van de verschraling van landbouwgronden.


Waarom verschillen de hoeveelheden die men van de celzouten inneemt?

Het ene tekort is groter dan het andere! Alleen preventief worden de celzouten in gelijke hoeveelheden ingenomen.


Moet men voor het oplossen van celzouten water gebruiken?

Water is hetbeste oplosmiddel voor de celzouten. Andere vloeistoffen beïnvloeden de werking.


Kan mineraalwater de celzouten vervangen?

Mineraalwater is vaak afkomstig uit geneeskrachtige bronnen. Ze schijnen tekorten op te heffen en zo bij te dragen aan de genezing van bepaalde ziektes. Als een tekort aangevuld is, is de rijkelijke toevoer van mineralen niet meer nodig. Mineraalwater vult hoofdzakelijk de behoefte aan de buitenzijde van de cellen, celzouten binnenin de cellen. Wie veel mineraalwater gebruikt, zou regelmatig van soort moeten wisselen om te voorkomen dat er een oververzadiging van bepaalde mineralen ontstaat. Bronwater mag niet teveel mineralen bevatten. Vanwege de hoge concentraties aan mineralen moet bronwater niet voor de toebereiding van babyvoeding gebruikt worden.


Kan men in geval van suikerziekte de celzouten innemen?

Voor de diabeet is het belangrijk om te weten dat 30 celzout tabletten overeenkomen met één broodeenheid. Het is mogelijk om de tabletten op te lossen om zo de inname van melksuiker te vermijden.


Tast het gebruik van melksuiker tabletten de tanden aan?

Melksuiker (lactose) is de meest verdraaglijke suikersoort en een mild laxeermiddel. Het tast de tanden niet aan, ook niet bij langere inname.


Waarom is er geen resultaat ondanks een langere inname duur van celzouten?

Hiervoor kunnen er verschillende oorzaken zijn:

 • een te lage dosering
 • inname van de verkeerde celzouten
 • slechte slaapplaats
 • de problemen bevinden zich op het vlak waar celzouten niet werkzaam zijn
 • ongezonde voeding
 • amalgaamvullingen, dit veroorzaakt een chronische vergiftiging in de mond
 • geen verandering van dwangmatige structuren
 • te hoge belasting (werk, familie, sociale omgeving)

 


Bron:http://celzouten.web-log.nl/

Celzouten zijn minerale verbindingen, die door de biochemie gevormd worden uit enkelvoudige mineralen.

Posted by Tineke on May 20, 2011 at 11:40 AM Comments comments (0)

De celzouttherapie is een risicovrije therapie en daarom zeer geschikt voor zelfmedicatie voor jong en oud, omdat celzouten lichaamseigen stoffen zijn.

Celzouten zijn minerale verbindingen, die door de biochemie gevormd worden uit enkelvoudige mineralen.


 

 

 1. "Gezondheidsklachten zijn symptomen van een niet goed functionerende stofwisseling".
 2. "De stofwisseling functioneert niet goed als er een gebrek aan celzouten is"
 3. "Het optreden van een gebrek aan celzouten staat in verband met de beperktheid van de biochemie*"
 4. "De beperktheid van uw biochemie hangt samen met uw geboortedatum"
 5. "Gezondheidsklachten zijn te voorkomen en/of op te heffen met de innamevan celzouten en een bijbehorend voedingsadvies passend bij uw geboortedatum"

 

* biochemie = de chemische (lichamelijk huishoudelijke) processen, die in het lichaam plaatsvinden.

 

Deze celzouten zijn essentieel voor de goede werking van de stofwisseling.

 

De stofwisseling verwerkt alles wat er op ons afkomt, zowel materieel als geestelijk.

Als de stofwisseling door een gebrek aan celzouten niet kan verwerken wat het te verwerken krijgt, is er sprake van overbelasting en krijgen we ten gevolge van die overbelasting gezondheidsklachten.

Deze gezondheidsklachten zijn in feite symptomen van een overbelaste stofwisseling. Deze klachten zijn vaak chronisch of regelmatig terugkomend van aard. Zij ontstaan doordat de biochemie niet in staat is het tekort aan celzouten aan te vullen.

De celzouttherapie is niet zo zeer een therapie die gericht is op het simpel bestrijden van een symptoom. Zij is er vooral op gericht de stofwisseling weer in staat te stellen, door toevoeging van celzouten, optimaal te functioneren.

 


 

Met de celzouttherapie versterkt U vooral uw eigen herstellend vermogen.

 

Celzouten kunnen, voor zover bekend, zonder problemen naast andere medicijnen gebruikt worden.
Dr. Schüssler celzouttherapie

Posted by Tineke on May 20, 2011 at 11:37 AM Comments comments (0)

Dr. Schüssler celzouttherapie


 

Dr. med. W. Schüssler (1821-1898) ontdekte tijdens zijn werk als biochemicus* dat, als hij het lichaam van iemand, die zojuist was gestorven cremeerde en daarna de as analyseerde, deze as bleek te bestaan uit twaalf ingrediënten:

de 12 celzouten (de anorganische / niet verbrandbare stoffen).

 

Hij ontdekte ook dat, als iemand overleden was en geleden had aan aan een gezondheidsprobleem er een of meer celzouten in de as ontbraken of nauwelijks aanwezig waren. De Schüssler celzouttherapie is er dan ook op gericht om het tekort aan celzouten aan te vullen.


 

Uitgangspunten

1. Tekort aan celzouten treedt op door overbelasting van welke aard ook.

2. Gezondheidsklachten zijn symptomen van een niet goed functionerende stofwisseling.

3. De stofwisseling functioneert niet goed als er een gebrek aan celzouten is.

4. Het optreden van een gebrek aan celzouten staat in verband met de beperktheid van de biochemie*.

5. De beperktheid van uw biochemie hangt samen met uw geboortedatum.

6. Het gebruik van celzouten, passend bij de geboortedatum optimaliseert het functioneren van de stofwisseling.

 

* biochemie = de chemische (lichamelijk huishoudelijke) processen, die in het lichaam plaatsvinden.


 

Er is ook een ‘Anker’ boekje verschenen die een beknopt en duidelijk beeld geeft wat eventuele tekorten teweeg kunnen brengen, zowel lichamelijk, mentaal als emotioneel.

Geschreven door Dick A. van der Snoek

‘Dr. Schüssler celzouttherapie’ - basis voor uw gezondheid

 


Wat zijn celzouten?

Celzouten dienen in elke lichaamscel aanwezig te zijn. Deze lichaamseigen stoffen zijn onschadelijk en dragen bij aan het herstel van het lichaam tot in de cellen. Celzouten zijn minerale verbindingen die gevormd worden uit enkelvoudige mineralen, die wij binnen krijgen met de voeding.

 

Deze celzouten zijn essentieel voor de goede werking van de stofwisseling. De stofwisseling verwerkt alles wat er op ons afkomt, zowel materieel als geestelijk. Als de stofwisseling door een gebrek aan celzouten niet kan verwerken wat zij te verwerken krijgt, is er sprake van overbelasting en krijgen we gezondheidsklachten. Vaak zijn deze klachten chronisch of regelmatig terugkomend van aard. Zij ontstaan doordat de biochemie van het lichaam niet in staat is het tekort van celzouten aan te vullen. De celzouttherapie bestrijdt niet alleen het symptoom maar is er op gericht de stofwisseling weer in staat te stellen optimaal te functioneren. De originele celzouten volgens de receptuur van dr. Schüssler zijn geen homeopathische geneesmiddelen maar gezondheidsproducten, omdat deze celzouten wel verdund maar niet gepotentieerd (geschud) zijn. De celzouttherapie is een risicovrije therapie en daarom zeer geschikt voor zelfzorg voor jong en oud.

 

Celzouten zijn essentieel voor een goede werking van de stofwisseling en dragen bij tot herstel van het lichaam tot in de cellen.

 


Bron:http://www.een-handreiking.nl/han0060.htm

Inname van de Celzouten

Posted by Tineke on May 20, 2011 at 10:27 AM Comments comments (0)

Inname van de Celzouten


De tabletten kunt u afzonderlijk in de mond laten smelten, maar ook meerdere tegelijk innemen. Hoe dringender het lichaam de celzouten nodig heeft, hoe sneller ze in de mond oplossen of hoe zoeter ze smaken. Ook beide kunnen tegelijk optreden. De celzouten kunnen ook in water opgelost worden, dit water moet men sloksgewijs opdrinken. Men moet hierbij opletten dat de vloeistof zolang mogelijk in de mond gehouden wordt, zodat de zouten door het mondslijmvlies opgenomen kunnen worden. Want in de maag veranderen de zouten door het maagzuur.


Dosering van de celzouten

Er bestaat geen vaste dosering en ook geen vaste manier van innemen. Iedereen moet voor zichzelf de passende dosering en wijze van innemen uitvinden. Het volgende moet in acht genomen worden:

 • Bijzonder sensitieve mensen en kinderen kunnen het beste met de helft van de aangegeven dosering beginnen en de hoeveelheid verhogen als het gewenste effect uitblijft.
 • Het is mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een beginverergering optreedt. Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.
 • Oudere en sterk belaste mensen kunnen het beste beginnen met een zeer lage dosering ( een derde of een vierde van de aangegeven hoeveelheid ) en dit langzaam opvoeren tot de aan-bevolen hoeveelheid is bereikt.
 • Naar boven toe zijn er nauwelijks grenzen aan de dosering. Als iemand meer wil nemen dan is aangegeven, dan kan men de dosering naar eigen inzicht opvoeren.
 • In het begin kan er een sterke behoefte naar bepaalde celzouten zijn. Een sterke behoefte geeft aan hoe sterk het tekort is.
 • Als men in het begin een weerstand bij het innemen ondervind van bepaalde celzouten, dan zou men de dosering moeten reduceren. Ook is het mogelijk dat er op een gegeven moment een afkeer tegen bepaalde zouten ontstaat. Afkeer geeft aan dat er iets niet meer klopt. Dit kan betekenen dat de dosering te hoog is en de hoeveelheid moet worden gereduceerd tot de afkeer geheel is verdwenen. Het kan ook zijn dat de samenstelling niet meer klopt, een nieuwe analyse is dan noodzakelijk. Als de weerstand zeer groot is kan men beste een pauze inlassen.

Aanwijzingen voor Diabetici

Voor diabetici is het beste om de celzouttabletten op te lossen in water. In het water lost namelijk hooguit 6% van de in het tablet aanwezige melksuiker op. Het is hierbij belangrijk om eerst het water in het glas te doen en vervolgens voorzichtig de tabletten toe te voegen. Niet omroeren! Desondanks komt er een weinig lactose in de oplossing, dit is echter alleen van belang bij extreme overgevoeligheid. De oplossing sloksgewijs met een klein lepel (niet van metaal) innemen.

Lactose kan ook door diabetici gebruikt worden. Het werkt wat sterker in op de bloedsuikerspiegel als fructose. Bovendien moet men er rekening mee houden dat melksuiker als koolhydraat beschouwd moet worden bij het berekenen van brood eenheden. 1 Broodeenheid is 12 gram koolhydraat, dit komt overeen met 48 Schüssler celzouttabletten van 0,25 gram. Een inname van 1 tot maximaal 3 broodeenheden over de dag verdeeld geldt in het algemeen als acceptabel.


Samengaan met andere geneesmiddelen

Celzouten helpen het lichaam de ontbrekende brandstoffen aan te vullen. Ze kunnen daarom gewoon naast andere medicamenten – allopatisch, homeopatisch, bloesemremedies etc. -worden ingenomen. Ze belemmeren in geen geval de werking ervan, ze ondersteunen en bevorderen deze zelfs. Er bestaan artikelen waarin dit wordt tegen gesproken. Laat u daar niet door in de war brengen.


Dosering

· Acute gevallen: iedere 3-5 minuten één tablet in de mond laten smelten.

· Chronische ziektes: 7-10 tabletten per dag innemen.

· Alle overige gevallen: iedere 2 uur één tablet in de mond laten smelten.


Alle celzouten kunnen met elkaar vermengd ingenomen worden.


Gezichtskenmerken bij optredend celzout tekort.

Posted by Tineke on May 20, 2011 at 9:52 AM Comments comments (0)

Gezichtskenmerken bij optredend celzout tekort.


 

In de regel zullen meerdere tekorten te herkennen zijn. Bij deze voorbeelden zijn de kenmerken per celzout uitgesplitst en aangeduid met een letter.

De gezichtshuid - spiegelbeeld van uw gezondheid nu en voor de toekomst.

De grondlegger van de celzouttherapie, Dr. W. H. Schüssler, gaf zijn leerlingen de aanstoot, dat voor de celzouttherapie, het tekort van het gezicht af te lezen moest zijn.

Kurt Hickethier heeft systematisch onderzoek over de gelaatskenmerken van tekorten verricht, welke hij in 1923 publiceerde. Sindsdien heeft deze methode zich in de decennia daarna als haarscherpe (zelf)diagnose bewezen.

Het grote voordeel van de gelaatsdiagnostiek is, dat men onafhankelijk van (on)nauwkeurige of hoeveelheden van verschillende klachten het juiste celzout of celzouten kan kiezen.

Nog een zeer belangrijk voordeel: Voordat klachten zich voordoen, is het tekortkenmerk reeds in het gezicht te herkennen, in de meeste gevallen reeds zeer lang van te voren.

Veel mensen hebben echter de neiging om opvallende kenmerken van tekorten in het gezicht met crêmes of andere middelen of ingrepen te maskeren of te laten verwijderen.

Een tekort aan een celzout kan door regelmatige inname van het betreffende celzout vaak ongedaan gemaakt worden en daardoor bijdragen aan het behoud van gezondheid.

Als het tekort voldoende is aangevuld, zal ook het gezichtskenmerk zich verzachten c.q. verdwijnen.

Iedere verandering of omstandigheid ( zowel materieel, energetisch of mentaal), die de stofwisseling belast, beïnvloedt ook de biochemische zouthuishouding. Omdat celzouten essentiële elementen zijn om de stofwisseling te laten functioneren.

 

De plaatsen in het gezicht waar de tekortkenmerken te zien zijn, zijn de plaatsen waar de reserve voorraad celzouten voor acute noodgevallen zijn opgeslagen. Zijn deze opslagplaatsen uitgeput dan tekent zich dat af als tekort kenmerken.


Celzout nr  01

celzout  nr   02

celzout_nr_03

celzout_nr_04

celzout_nr_05

celzout  nr   06

celzout  nr_07

celzout  nr_08

celzout  nr   09

celzout_nr  10

celzout_nr_11

celzout_nr_12


Gezichtskenmerken bij optredend celzout tekort.

Posted by Tineke on May 20, 2011 at 9:52 AM Comments comments (0)

Gezichtskenmerken bij optredend celzout tekort.


 

In de regel zullen meerdere tekorten te herkennen zijn. Bij deze voorbeelden zijn de kenmerken per celzout uitgesplitst en aangeduid met een letter.

 

De gezichtshuid - spiegelbeeld van uw gezondheid nu en voor de toekomst.

 

De grondlegger van de celzouttherapie, Dr. W. H. Schüssler, gaf zijn leerlingen de aanstoot, dat voor de celzouttherapie, het tekort van het gezicht af te lezen moest zijn.

 

Kurt Hickethier heeft systematisch onderzoek over de gelaatskenmerken van tekorten verricht, welke hij in 1923 publiceerde. Sindsdien heeft deze methode zich in de decennia daarna als haarscherpe (zelf)diagnose bewezen.

 

Het grote voordeel van de gelaatsdiagnostiek is, dat men onafhankelijk van (on)nauwkeurige of hoeveelheden van verschillende klachten het juiste celzout of celzouten kan kiezen.

 

Nog een zeer belangrijk voordeel: Voordat klachten zich voordoen, is het tekortkenmerk reeds in het gezicht te herkennen, in de meeste gevallen reeds zeer lang van te voren.

 

Veel mensen hebben echter de neiging om opvallende kenmerken van tekorten in het gezicht met crêmes of andere middelen of ingrepen te maskeren of te laten verwijderen.

 

Een tekort aan een celzout kan door regelmatige inname van het betreffende celzout vaak ongedaan gemaakt worden en daardoor bijdragen aan het behoud van gezondheid.

 

Als het tekort voldoende is aangevuld, zal ook het gezichtskenmerk zich verzachten c.q. verdwijnen.

 

Iedere verandering of omstandigheid ( zowel materieel, energetisch of mentaal), die de stofwisseling belast, beïnvloedt ook de biochemische zouthuishouding. Omdat celzouten essentiële elementen zijn om de stofwisseling te laten functioneren.

 

De plaatsen in het gezicht waar de tekortkenmerken te zien zijn, zijn de plaatsen waar de reserve voorraad celzouten voor acute noodgevallen zijn opgeslagen. Zijn deze opslagplaatsen uitgeput dan tekent zich dat af als tekort kenmerken.Celzout nr  01

celzout  nr   02

celzout_nr_03

celzout_nr_04

celzout_nr_05

celzout  nr   06

celzout  nr_07

celzout  nr_08

celzout  nr   09

celzout_nr  10

celzout_nr_11

celzout_nr_12


Celzout nr. 4 Kalium Chloratum D6

Posted by Tineke on May 19, 2011 at 7:01 AM Comments comments (2)

Celzout nr. 4 Kalium Chloratum D6


 

 Celzout nr 4 werkt zeer goed bij ontstekingen van de huid, de slijmvliezen (ook van de maag), de gewichten, peesontstekingen, ... en bij chronische verkoudheid (en voortdurend verstopte neus), couperose, doorbloedingsstoornissen, verstoorde nierfunctie, klierontstekingen, verstoorde schildklier, ...

Op psychisch vlak helpt bij mensen die zeer emotioneel zijn, mensen die alles zeer intens beleven en heel gevoelig zijn, ... Helpt ook zeer goed bij hen die niet kunnen loslaten en mensen die alles in teken van anderen doet en zichzelf daardoor op de 2de plaats zet.

 

Optredend tekort maakt U gevoelig voor klachten die voortkomen uit draderigheid, door gebrek aan celstofwisselingsactiviteit.


Eigenschappen lichamelijk:

 • Houdt het bloed goed stromend, voorkomt stolling. Haalt gif- en chemische stoffen uit bloed.
 • Voorkomt verkleving van vliezen, de oorzaak van chronische ontstekingen.
 • Voert chemische verbindingen, ontstaan door elektro-magnetische smog, zenderstraling af.


Eigenschappen mentaal:

 • Essentie: Te sterk plichtsgevoel.
 • Belangrijk voor de soepelheid van de geest.
 • Zorgt ervoor dat we ervaringen of gedachten los kunnen laten.
 • Denken, gedachten relativeren.
 • Essentieel zout voor de aanmaak en onderhoud van hersencellen.
 • Stelt in staat een brede belangstelling te behouden voor alles en iedereen.


Tekort kan lichamelijk aanleiding geven tot:

 • Vermoeidheid en lusteloosheid door vertraagde werking van de lever en de milt.
 • Verzuring bloed en verdikking bloed en lichaamsvloeistoffen.
 • Verkleving van vliezen - Reumatische pijnen - Darmproblemen
 • Hoofdpijn - Klierachtige gezwellen - Verzwering / Emboliën
 • Huidproblemen - Hooikoorts / bloedneus - Huiduitslag en jeuk
 • Immuunzwakte - Maag- / buikklachten - Astmatische bronchitis
 • Ontstoken oogleden, oren - Ontstoken keel, longen - Ontstoken gewrichten
 • Bronchiale astma / hoesten - Cholesterolproblemen - Gevoel van zand in ogen
 • Kortademig door slijm - Opgeblazen gezicht - Oorproblemen algemeen
 • Vertraagde werking lever - Geelzucht - Huidaandoeningen / wratten
 • Glutenintolerantie - Verlies van eetlust - Emboliegevoeligheid
 • Aderontstekingen - Peesschedeontsteking - Rusteloze slaap
 • Slaapzucht - Eczeem - Slijmbeursontsteking - Epilepsie
 • Verkalking klierweefsel - Vaatvernauwing / -verkalking - Chronische ontstekingen
 • Spierreuma - Oedeem - Verzuring van spieren - Chronische zwelling benen en voeten
 • Pijnlijk heupgewrichten - Winterhanden / -voeten - Anusjeuk - Aambeien
 • Hart- en vaatziekten - Lymfeklierklachten - Relatie Miltmeridiaan


Tekort kan mentaal aanleiding geven tot:

 • Kan denken slecht stil zetten. Angst voor tegenslag. Prikkelbaar over kleinigheden.
 • Malen van gedachten / doorjagen / slecht kunnen kiezen.


Tekort kan een verstoord welbevinden geven in de vorm van:

 • Gevoeligheid voor indrukken, angst voor tegenslag.
 • Gevoel gedachten niet stil te kunnen zetten, waardoor onverschilligheid voor afleiding.
 • Vermoeidheid, slecht reageren op veranderende omstandigheden, lusteloosheid, pijnlijke spieren.


Mogelijk gezichtskenmerk bij tekort:

Koude witheid, blauw- / roodachtige melkwitheid vanuit onderste oogleden > oren, wangen, gezicht. Albast, witte vloed, gezwollen klieren. Het wit kleurt niet in de zon. Aangezichtspijn door zwellen gezicht of tandvlees.


Veel gestelde vragen

Posted by Tineke on May 18, 2011 at 5:06 PM Comments comments (0)

Veel gestelde vragen


 

Kan er een verslaving ontstaan?

Bij een groot tekort ontstaat een sterke behoefte naar bepaalde celzouten. Deze behoefte zal na verloop van tijd door het vullen van de reservoirs verdwijnen.


 

Waarom kan men een tekort aan een celzout soms zo duidelijk zien?

Als een belangrijk celzout over het hoofd gezien wordt, schreeuwt het lichaam erom. De tekenen van dit zout tekort zijn dan heel duidelijk zichtbaar.


 

Als er sprake is van een mineralentekort, volstaat dan het innemen van alleen celzouten?

Nee! Volwaardige voeding is eveneens noodzakelijk.


 

Waarom smaken de celzouttabletten verschillend en lossen ze met verschillende snelheden op?

Hoe sneller een celzouttablet oplost, hoe dringender het lichaam deze nodig heeft. Ook smaken ze zoeter als de behoefte groter is. Beide ervaringen kunnen afzonderlijk of tegelijkertijd optreden.


 

Kunnen celzouten ook bitter smaken?

Door de inname van natrium sulfuricum nr 10 kunnen afvallen in de mond omgebouwd en uitgescheiden worden. Hierdoor daalt het afvalstoffengehalte in de mond, ballaststoffen uit andere ge-bieden van het lichaam worden hierheen getransporteerd. Deze reactie zal optreden zolang er een groot overschot aan afvalstof-fen in het lichaam is.


 

Beïnvloedt koffie of alcohol de werking van celzouten?

Beide zijn giftige genotmiddelen die een grote invloed hebben op de stofwisseling. Ze belasten vooral de lever. Er ontstaat een tekort aan natrium sulfuricum nr 10, dat hoofdzakelijk in de lever werkzaam is, waardoor de uitscheiding van de belastende stoffen gehinderd of geblokkeerd wordt.


 

Hoe snel werken celzouten?

Dit is afhankelijk van het probleem.


 

Waarom volstaat volwaardige voeding niet?

Wie volwaardig eet, heeft in ieder geval een betere verzorging met mineralen. Door grote veranderingen in het menselijk leven ( stress, hektiek, onregelmatige levenswandel ), maar vooral ook door dwang-matige karakterstrukturen worden celzouten verbruikt die niet zonder meer door voeding aangevuld kunnen worden. Bovendien bevat onze voeding minder mineralen dan vroeger als gevolg van de verschraling van landbouwgronden.


Bron:http://sites.google.com/site/celzouten/veelgesteldevragen2Categories

Upcoming Events

No upcoming events

Featured Etsy Items

No featured products.